Comités en Commissies

Volgende personen zetten zich samen in voor een bepaalde taak of een bepaald doel binnen één van de verschillende comités of commissies van de VHL.