Jeugdsportfonds

De toezegging van de Vlaamse Overheid van het jeugdsportfonds voor de VHL heeft wederom een enorme stimulans gegeven aan de clubs, die in 2017 voor het tweede jaar konden genieten van bijkomende subsidies via de Vlaamse Hockey Liga.

Voor de jeugdwerking in 2017 kreeg de VHL 141.782,94 euro subsidies vanuit het jeugdsportfonds, wat integraal aan de clubs werd uitbetaald, bovenop de 23.217,06 euro die de liga aan eigen middelen heeft verdeeld. In totaal ging er maar liefst 165.000 euro naar de clubs.

De resultaten zijn navenant; álle (vaak zeer) ambitieuze strategische en operationele doelstellingen voor 2017 werden bereikt:

Stijging van het aantal jeugdleden met  18% ten opzichte van 2016 (doelstelling 9%);
Stijging van het aantal jeugdteams in competitie met 12,50% ten opzichte van 2016 (doelstelling 5%);
Stijging van het aantal jeugdleden meisjes met 18% (doelstelling 12%) ;
Stijging van het aantal meisjesteams in competitie met 17% (doelstelling 8%);
Eind 2017 waren er 5.099 theoretische scheidsrechters (doelstelling 4.000);
Het begeleidingstraject voor de Club Umpire Coaches werd succesvol uitgewerkt en er werden 2 opleidingen georganiseerd;
63% van de clubs met een jeugdwerking heeft de cursus Aspirant-Initiator reeds georganiseerd (doelstelling 60%);
243 Aspirant-Initiators Hockey werden opgeleid in 2017(doelstelling 100 nieuwe AI);
98 Initiators Hockey werden opgeleid in 2017 (doelstelling 50 nieuwe Initiators);
Eind 2017 hadden we 17 Instructeurs B en 10 Trainers B (doelstelling 20 Instructeurs B in totaal);
Het “Hockey4Life” programma werd geïntegreerd binnen de opleiding Initiator Hockey;
Kickoff voor de uitbouw van de trainersvereniging;
Organisatie van 2 individuele sporttechnische workshops ;
Organisatie van 7 sporttechnische workshops tijdens de Coach Day (doelstelling in totaal 4 sporttechnische workshops) ;
De Fair-Play Campagne gericht naar ouders die in 2016 opgestart werd, werd in 2017 verder gezet;
30% van de clubs heeft momenteel een G-hockey werking (doelstelling 30%).

Schitterende cijfers, dankzij de extra toelage die de clubs via de VHL kregen dankzij de extra middelen uit het jeugdsportfonds van de Vlaamse Overheid.

Jeugdsportproject 2018

Wij zijn enorm verheugd dat ons dossier voor 2018 (ingediend op 31/08/2017) terug door het kabinet Muyters werd goedgekeurd. Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen!

Om in aanmerking te komen dien je als club aan de opgelegde voorwaarden te voldoen, zoals o.a.:

  • Aangesloten zijn bij de VHL en een actieve jeugdwerking hebben (trainerrooster, …);
  • Alle leden (inclusief alle oefenjeugdleden) ingeschreven hebben in de VHL;
  • De financiële verplichtingen hebben vervuld ten opzichte van de VHL;
  • De opleidingsquota behaald hebben in 2017 (niet van toepassing voor clubs opgericht na 1/1/2017). Dit wil zeggen dat er per 40 jeugdleden – 1 Initiator Hockey aanwezig moest zijn op 31/12/2017;
  • Aanwezigheid van de CUC op de 2 verplichte opleidingen

Binnen het jeugdsportfonds willen wij inzetten op 3 belangrijke pijlers:

1. De groei van onze sport (ledengroei en groei in aantal ploegen in competitieverband) met een bijzondere aandacht voor meisjeshockey gezien de unieke positie in het sportaanbod: een outdoor ploegsport. De groei van onze sport tot dusver is vooral te danken aan de groei bij de meisjes; we moeten de clubs dus blijven aanmoedigen deze doelgroep aan te spreken naar het voorbeeld van hockeyland bij uitstek Nederland (2x zoveel meisjes als jongens)

2. Verhoging van de kwaliteit van de jeugdwerking door:

Verhoging van het aantal gediplomeerde trainers
Verhoging van het aantal gediplomeerde scheidsrechters
Sporttechnische bijscholingen

3. Ethisch verantwoord sporten met specifieke aandacht voor:

Ethiek en Fair-play
G-hockey en kansengroepen

De extra middelen uit het jeugdsportfonds moeten ons in staat stellen de clubs te helpen om hun doelstellingen op dat vlak te realiseren.

Indien er nog verdere vragen zijn omtrent Jeugdsportfonds, kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel: cindy.vanduffel@hockey.be