Comités en Commissies

Volgende personen zetten zich samen in voor een bepaalde taak of een bepaald doel binnen één van de verschillende comités of commissies van de VHL.

Competitie Commissie

De Competitie Commissie heeft als missie het onderzoeken en analyseren van de verschillende kampioenschappen voor volwassenen en stelt indien nodig wijzigingen voor.

Christophe Bekaert (lid)

Frans Van Aart (lid)
Fred Van Cautenberg (lid)
Jacques Lechat (lid)

Jeugd Commissie

Deze raadgevende commissie analyseert en geeft advies over jeugdwerking in samenwerking met de vertegenwoordigers van de federatie.  Hierbij kunnen volgende thema’s aan bod komen:

·        Organisatie van de jeugdkampioenschappen

·        Spelregels en/of organisatie kampioenschap

·        Derogaties

·        Problematieken rond fair-play & ethiek

·        Opvolgen BeGold District project

·        Evolutie van jonge hockeyers en hun omkadering binnen de clubs.

In samenwerking met de Liga worden ook regelmatig contacten georganiseerd met de jeugdverantwoordelijken per District.

District White
Anouchka Vandersmissen (Voorzitter/aanspreekpunt VHL) – anouchka.vandersmissen@gmail.com
vacant
District Blue
Bruno Leyssens – bruno@rca.be
Ans Huizing – anshuizing@gmail.com
District Black
Edward Bolluit – edward@rahc.be
Leen Ryckx – leentje_ryckx@hotmail.com

Juridisch Comité

Controlecomité

Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veldhockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan.

Leden van het (outdoor) Controlecomité:
Patrick Coppieters ’t Wallant (Voorzitter)
Alexandre Lemmens (lid)
Gabriel Ghyselen (lid)
Marie-Claire Van Der Eecken-Gillard (lid)
Stephane Vandenbossche (lid)
Leden van het (indoor) Controlecomité:
Diederik Bruggink (procureur-generaal)
Léon-Philippe Schouller (Voorzitter)
Baudouin Dubois (lid)
Marie-Claire Gilard (lid)

Beroepscomité

Het Beroepscomité behandelt in hoger beroep de beslissingen van het Controlecomité en van het Controlecomité Indoor Hockey. Zijn beslissingen zijn definitief en in laatste instantie.

Leden van het Beroepscomité:
Stanislas Lepaige (Voorzitter)
Danni Kerremans (lid)
Georges Collignon (lid)
Griet Verfaillie (lid)
Jean-Claude Leclef (lid)
Nikhil-James Fobe (lid)

Leden van het Federaal Parket:
Diederik Bruggink (procureur)

Medische Commissie

De Medische Commissie adviseert het bestuur over het uit te voeren sportmedisch beleid. Dit houdt in het bevorderen van een gezonde manier van sporten, het voorkomen van blessures (o.a. door de invoering van het verplicht gebruik van tandbescherming), en het bijdragen aan een goede behandeling van blessures (o.a. over wat er zich allemaal in de EHBO-koffer moet bevinden ; de aanwezigheid van een defibrillator aan de hockeyvelden ; toelating om al dan niet te spelen met een bepaalde gezichts- of hoofdbescherming na een fractuur).

De Medische Commissie waakt erover dat de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Belgische Hockey Bond, worden gerespecteerd.  Zo gaat de MC voornamelijk na of de documenten met aanvragen voor een stijgende of dalende afwijking voor de jeugd geldig zijn (inzake de leeftijd van de speler of speelster ; inzake de kwalificatie van de arts die het medisch onderzoek heeft gedaan en het document heeft ondertekend ; inzake de medische aandoening).

De Medische Commissie gaat ook na of de internationale reglementeringen inzake doping worden nageleefd. Binnen dit domein is het de Medische Commissie die de aanvragen i.v.m. de TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) ontvangt. Dit is de aanvraag van een aangesloten lid van de federatie om een product dat op dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) staat te mogen gebruiken om therapeutische redenen. De  MC controleert de geldigheid van de TTN-aanvraag en geeft desgevallend de toestemming door aan de FIH zodat deze geregistreerd kan worden.

Leden van de Medische Commissie:
Dr. Bart Vissers (Voorzitter)
Dr. André Lemaire (lid)
Dr. Erica Coppey (lid)
Dr. Marc Vincent (lid)
Dr. Pierre Carsin (lid)
Dr. Thierry Devreker (lid)
Dr. Yves Van Doninck (lid)

Infrastructuur Commissie

Goed infrastructuurbeheer vereist speciale aandacht van elke clubleider. Om u te ondersteunen bij het beheer van uw infrastructuur, stelt de federatie een Infrastructuur Commissie met meerdere privileges ter beschikking:

-         Advies tijdens de bouw en renovatie van uw infrastructuur (haalbaarheidsstudie, validering van plannen, beoordeling van offertes van leveranciers, enz. )

-         Onderhoudsadvies

-         Goedkeuring van infrastructuur

-         Voorstellen van reglementaire aanpassingen aan de Raad van Bestuur van de KBHB

De federatie ondersteunt u in uw zoektocht naar financiering: relaties met Infrasports, met de Cocof, met uw lokale vertegenwoordigers, alternatieve financiering,....

Voel je vrij om contact op te nemen met Sebastien Michielsen – sebastien.michielsen@hockey.be

Leden van de Infrastructuur Commissie
Claire Monseu (Voorzitter)

Jean-Pierre Joly (lid)

Robert Lycke (lid)
Yves Enderlé (lid)

 

Documenten :

-         Normes :
check list contrôle
hockey field FAQ
Vidéo

-         Entretien :
entretien
Vidéo

-         Financiering (hoe zit dit juist langs de kant van de VHL ?) :
Les sources de financement diffèrent en fonction de la Région dans laquelle votre club se situe :
-        Région Wallonne : le point de contact est Infrasports
-        Région Bruxelloises : un financement par la Cocof est possible. Vous trouverez ici les démarches réalisées par un club Bruxellois pour financer son terrain.