Club Manager Academy

De Club Manager Academy is de volgende stap naar een professionele clubomkadering.

Steeds meer clubs groeien uit tot KMO’s. Een club beheren vraagt bijgevolg steeds meer kennis en expertise en dit op alle vlakken van het dagelijks clubbeheer. De Club Manager Academy is bedoeld voor alle clubbestuurders die een kwalitatieve opleiding, bijscholing of begeleidingstraject willen volgen in het domein waarin ze werkzaam zijn. De focus ligt hier vooral op praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning waarbij “best practices” centraal staan.

… heeft een duidelijke visie

De visie is om clubbestuurders optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij het dagelijkse beheer van hun club. De kennis van de bestuurlijke omkadering binnen de clubs is op lange termijn cruciaal voor de groei van de clubs. De Vlaamse Hockey Liga is zich daar degelijk van bewust en creëerde daarom de Club Manager Academy.

… heeft een kwalitatief hoogstaand programma, toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen

 • Kwalitatief: workshops en begeleidingstraject gegeven door experten in hun domein met oog voor implementatie en nazorg;
 • Toegankelijk: online platform toegankelijk voor iedereen, gebruik van digitale omgeving, organisatie van workshops in functie van de noden en doelgroep, op verschillende locaties en tijdstippen;
 • Aantrekkelijk: een uniek online-platform, het ter beschikking stellen van simpele en efficiënte tools, kwalitatieve en aantrekkelijke presentaties en syllabi.

…bevat een compleet aanbod op ieders niveau

Het programma bestaat uit 3 initiatieven die de clubs ondersteuning kunnen bieden:

 • De organisatie van een online-platform voor het raadplegen van standaard documenten en een inventaris van “best practices” voorbeelden;
 • De organisatie van workshops (en bij uitbreiding congressen) rond belangrijke thema’s;
 • Trajectbegeleiding gedurende een langere periode (1 jaar) rond thema’s als vrijwilligersbeleid, ethiek, enz …

Voordelen voor de clubbestuurder:

 • Op de hoogte blijven binnen uw “domein”;
 • Kennis delen met andere clubbestuurders;
 • Het ter beschikking krijgen van handige tools om te gebruiken binnen uw clubwerking;
 • Ervaring opdoen en delen.

De band met de Vlaamse Hockey Liga en clubbestuurders verbeteren;

Voordelen voor de club:

 • Meer kennis en expertise en dit op alle vlakken van het dagelijks clubbeheer;
 • Club ontwikkelt een positief imago;
 • Verhoogde subsidies vanuit de VHL, gemeente,…

Workshops:

Verenigingswerk: “vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier “

Op 5 juli 2018 keurde het parlement een wettekst goed over het verenigingswerk. Omdat er nog veel vragen zijn rond de praktische kant, organiseert Dynamo, in samenwerking met o.a. de Vlaamse Hockey Liga, de bijscholing: “Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”. Hier krijg je een helder antwoord op vragen zoals: Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? Kortom, na deze praktische sessie weet je perfect hoe je het verenigingswerk in jouw hockeyclub kunt implementeren.

Onderstaande de locaties alsook de inschrijvingslinken. Let wel, de eerste 5 bijscholingen zijn sporttak overschrijdend, de laatste wordt intern georganiseerd door de Vlaamse Hockey Liga en dus enkel voor Hockeyclubs. Uiteraard kiest u zelf waar u wenst deel te nemen.

 • 24/09/2018 van 19u – 22u in Oostkamp : klik hier
 • 25/09/2018 van 19u – 22u in Genk : klik hier
 • 26/09/2018 van 19u – 22u in Herent :  klik hier
 • 1/10/2018 van 19u – 22u in Grobbendonk : klik hier
 • 3/10/2018 van 19u – 22u in Gent : klik hier
 • 4/10/2018 van 19u – 22u op Braxgata HC : klik hier

Starten met een G-werking

Interesse voor het opstarten van G-hockey binnen uw club? Kom dan zeker naar deze workshop waar vragen worden beantwoord zoals: Hoe begin je er aan? Welke doelgroep heb je voor ogen? Kies je voor een geïntegreerde werking of een afzonderlijke werking? Samen met de G-sportconsulent en de Vlaamse Hockey Liga, ga je op zoek naar de oplossingen die passen binnen jouw hockeyclub. Afsluiten doen we met een concreet voorbeeld uit de hockey waarbij een hockeyclub haar verhaal komt vertellen.

 • 10/10/2018 van 19u – 22u op KHC Leuven : klik hier

Fondsenwerving en sponsoring

Bijkomende financiële middelen, is dat waar je hockeyclub naar op zoek is? Via deze bijscholing krijg je meer grip op de technieken en trucs van de professionele fondsenwerving. De docent werkt vooral met voorbeelden uit de praktijk en concrete voorstellen tot rendabele acties. Daarbij hoort ook dat je instapt in de nieuwe omgeving van de sociale media. Zo krijg je voet aan de grond bij het werven van particuliere giften én van sponsoring door bedrijven. Afsluiten doen we met “good practices” vanuit de hockeywereld.

 • 27/11/2018 van 19u – 22u op Gantoise : klik hier
 • 28/11/2018 van 19u – 22u op K. Mechelse THC : klik hier

Nog vragen? Neem dan contact op met cindy.vanduffel@hockey.be