header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
Header

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt 1 voorzitter, 1 algemeen secretaris, 2 ondervoorzitters en 5 leden. Deze worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur benoemd tussen zijn leden of er buiten een algemeen secretaris en een secretaris.

Samenstelling Raad van Bestuur:

voorzitter Marc COUDRON
algemeen secretaris     Serge PILET   
bestuurder Xavier CAYTAN
bestuurder Yves DE DECKER
bestuurder Ilse HAEST
bestuurder Yves HENET
bestuurder Alexandra JASPAR
bestuurder Patrick KEUSTERS
bestuurder Jacques LECHAT
bestuurder Gaëlle VALCKE
bestuurder Patrick VAN DEN BERGHE

 

© 2014, website powered by ONLI   |   editors