header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
Header

counter
Image rotator
Audi Hockey League banner

Hoofdsponsors1
Women's Hockey League banner

Hoofdsponsor2
Hockey Insider

Start2Hockey

3/04 - Voorzittersverkiezing KBHB

3/04/2017 - Zoals tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart toegelicht, komt het mandaat van de voorzitter van de KBHB in juni 2017 te vervallen. Er zal dus een voorzitter moeten verkozen worden tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 17 juni 2017.

Mogen wij mogelijke kandidaten vriendelijk verzoeken om zich tijdig, liefst voor 31 mei 2017 via bijgevoegde Survey Monkey, aan te melden , zodat wij de potentiële kandidaten tijdig op onze website kunnen voorstellen: https://fr.surveymonkey.com/r/SH3JCPR .

reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
Belgian Hockey Finals 2017

Twitter hockeybe

Zoeken
Sponsors1
Sponsor2
STFP

Onli Scores

Logo Recrutement4Hockey

Logo Helpigo


The sport professionals network 

Team Belgium Rio

Footer

Koninklijke Belgische Hockey Bond  /   Charles Schallerlaan 50-52 - 1160 Brussel    /   BE 45 143-0853976-89    /    info@hockey.be    /    T. (02) 663.66.99   /   F. (02) 663.66.80

© 2014, website powered by ONLI   |   editors